Muslimah

Kapan Perempuan Tidak Boleh Menerima Lamaran?

Redaksi

Syech.com – Syariat menetapkan, semua perempuan yang boleh dinikahi, maka boleh dilamar. Sebaliknya, perempuan yang tidak boleh dinikahi, tidak boleh dilamar. Hanya saja ketidakbolehan atau